Menü Bezárás

Adatkezelő adatai:

Adatkezelő megnevezése: Horváth József egyéni vállalkozó
Adatkezelő székhelye: 8600 Siófok, Papfődi u. 9.
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@horvathesfiai.hu

Horváth József egyéni vállalkozó a személyes adatok a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: GDPR) tiszteletben tartása mellett végzi.

Horváth József egyéni vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

Jelen tájékoztató útján tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről.

 

 1. A weblapon keresztül, illetve az e-mailben megküldött árajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés.

1.1. Az adatkezelés célja: Az Ön által megküldött árajánlatkérésre történő válaszadás, illetve az árajánlat Ön általi elfogadását követően a vállalkozási szerződés megkötése, illetve a szolgáltatás nyújtása.

1.2. Az adatkezelés jogalapja: Az Ön személyes adatait a GDPR 6.§ (1) a) pontja alapján, azaz az érintett hozzájárulása alapján kezeljük.

1.3. Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, valamint szükség esetén lakó- vagy tartózkodási hely.

1.4. A személyes adatok címzettjei: Az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő azon munkatársai jogosultak megismerni, akik az árajánlat készítése, megküldése, illetve a szolgáltatás nyújtása során eljárnak.

1.5 Az adatfeldolgozó neve és elérhetősége:

A weboldal tárhelyszolgáltatójának adatai:

Cég megnevezése: EZIT Kft.
Székhelye: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
Adószáma: 23493474-2-41
Cégjegyzékszáma: 01-09-968191

A www.horvathesfiai.hu weboldal tárhelyszolgáltatójaként az info[kukac]horvathesfiai.hu e-mail címre küldött levelek tárolása a szerveren keresztül.

Adatfeldolgozónk az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Adatfeldolgozónk titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

1.5. Személyes adatok kezelésének időtartama: Az Ön által megadott személyes adatokat abban az esetben, amennyiben az árajánlat megküldését követően nem kerül megkötésre a vállalkozási szerződés, úgy az árajánlat megküldésétől számított 1 hónapon belül töröljük.

Amennyiben vállalkozási szerződés megkötésére kerül sor, úgy az Ön személyes adatait a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény jótállásra (6:171.§-6:173.§), valamint a szavatosságra (6:159.§ -6:170.§) vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott határidőig kezeljük.

 1. A webshopban leadott megrendeléssel illetve számlázással kapcsolatos adatkezelés

2.1. Az adatkezelés célja: Az Ön által küldött megrendelés illetve az adásvételi szerződés teljesítése, valamint számla kiállítása.

2.2. Az adatkezelés jogalapja: Az Ön személyes adatait az adásvételi szerződés teljesítése esetén a GDPR 6.§ (1) a) pontja alapján, azaz az érintett hozzájárulása alapján kezeljük, míg a számla kiállítása esetén az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése jogcímén, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései alapján kezeljük.

2.3. Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám (opcionális), szállítási cím, számlázási cím (opcionális).

2.4. A személyes adatok címzettjei: Az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő azon munkatársai jogosultak megismerni, akik az árajánlat készítése, megküldése, illetve a szolgáltatás nyújtása során eljárnak.

2.5 Az adatfeldolgozó neve és elérhetősége:

A weboldal tárhelyszolgáltatójának adatai:

Cég megnevezése: EZIT Kft.
Székhelye: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
Adószáma: 23493474-2-41
Cégjegyzékszáma: 01-09-968191

A www.horvathesfiai.hu weboldal tárhelyszolgáltatójaként az info[kukac]horvathesfiai.hu e-mail címre küldött levelek tárolása a szerveren keresztül.

Cég megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószáma: 10901232-2-44.
Cégjegyzékszáma: 01-10-042463

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött megállapodás útján közreműködik a megrendelt termék kiszállításában.

Adatfeldolgozóink az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

2.5. Személyes adatok kezelésének időtartama: Az Ön által megadott személyes adatokat abban az esetben, amennyiben az adásvételi szerződés nem jön létre, úgy a megrendelés elküldésétől számított 1 hónap elteltét követően töröljük.

Amennyiben az adásvételi szerződés megkötésére kerül sor, úgy az Ön személyes adatait a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény jótállásra (6:171.§-6:173.§), valamint a szavatosságra (6:159.§ -6:170.§) vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott határidőig kezeljük.

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 1. COOKIE-ra vonatkozó rendelkezések:

Mi az a cookie?

A cookie-k olyan kis adatfájlok, amelyeket a webhely kérésére a böngésző eltárol a felhasználó számítógépén vagy mobileszközén. A cookie engedélyezi a webhely számára, hogy időről időre „megjegyezze” az Ön műveleteit vagy beállításait.

A legtöbb internetböngésző támogatja a cookie-kat, a felhasználók viszont beállíthatják, hogy a böngésző visszautasítson bizonyos típusú cookie-kat vagy adott cookie-kat. A felhasználók továbbá bármikor törölhetik a cookie-kat.

Miért használjuk?

A cookie-kat arra használjuk, hogy többet tudjunk meg arról, hogy Ön hogyan használja a tartalmainkat, és hogy segítséget nyújtsanak a webhelyünk felkeresésekor szerzett felhasználói élmény javításában. Például bizonyos cookie-k megjegyzik az Ön nyelvét vagy beállításait, így nem kell ismételten kiválasztania ezeket a lehetőségeket, valahányszor ellátogat webhelyeink egyikére.

A cookie-k továbbá lehetővé teszik, hogy specifikus tartalmat jelenítsünk meg Önnek webhelyeinken, mint például videókat. Az Ön által a webhelyeinken elvégzett műveletekkel kapcsolatos adatokat felhasználhatjuk arra, hogy célzott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek harmadik felek webhelyein abból a célból, hogy termékeinkkel és szolgáltatásainkkal a harmadik felek webhelyein keresztül is megkeressük Önt.

MILYEN TÍPUSÚ COOKIE-KAT HASZNÁLUNK?

Saját és harmadik féltől származó cookie-k

Webhelyeinken saját és harmadik féltől származó cookie-kat is használunk.

A saját cookie-k a www.horvathesfiai.hu doménről származnak, és általában a nyelvvel és hellyel kapcsolatos beállítások azonosítására, illetve alap webhelyfunkciók megjelenítésére használatosak.

A harmadik féltől származó cookie-k más felekhez tartoznak, és más felek kezelik azokat, mint például a www.horvathesfiai.hu üzleti partnerei vagy szolgáltatói. Ezek a cookie-k szükségesek lehetnek bizonyos, például álláspályázatok elküldéséhez szükséges űrlapok megjelenítéséhez, vagy a www.horvathesfiai.hu webhelyen kívülről származó hirdetések engedélyezéséhez.

Munkamenetre szóló cookie-k

A munkamenetre szóló cookie-k ideiglenes cookie-k, amelyek csak addig jegyzik meg az Ön tevékenységét, amíg a webhelyen tartózkodik, és a webböngésző bezárásakor lejárnak.

Állandó cookie-k

Az állandó cookie-k az Ön webhelyen belüli beállításainak a megjegyzésére szolgálnak, és akkor is az asztali gépen vagy a mobileszközön maradnak, ha bezárja a böngészőt, vagy újraindítja a számítógépet. Ezeket a cookie-kat a felhasználó tevékenységének elemzésére használjuk látogatási minták létrehozása érdekében, hogy javítsunk a webhelyünk funkcionalitását az Ön vagy a webhelyeinkre ellátogató egyéb személyek számára. Ezek a cookie-k azt is lehetővé teszik a számunkra, hogy célzott hirdetéseket jelentsünk meg Önnek, és lemérjük webhelyünk funkcióinak és hirdetéseinek hatékonyságát.

HOGYAN HASZNÁLJUK FEL A COOKIE-KAT HIRDETÉSI CÉLOKRA?

A cookie-k és a hirdetési technológiák, mint például adatgyűjtő jelek, pixelek és névtelen, hirdetési hálózathoz kapcsolódó címkék segítenek nekünk abban, hogy a releváns hirdetéseket sokkal hatékonyabban jelenítsük meg Ön számára.

Ezek az összesített auditálási adatok begyűjtésében, a kutatásban és a teljesítményhirdetők számára történő jelentésben is segítséget nyújtanak. A pixelek segítségével megismerhetjük és javíthatjuk a hirdetések eljuttatását, és megtudhatjuk, hogy bizonyos hirdetések mikor jelentek meg Önnek. Mivel a webböngésző a hirdetéseket és az adatgyűjtő jeleket közvetlenül a hirdetési hálózat szervereiről kérheti, ezek a hálózatok képesek megtekinteni, szerkeszteni vagy beállítani saját cookie-jaikat, ugyanúgy, mintha Ön weboldalt kért volna le a webhelyeikről.

Annak ellenére, hogy harmadik felek webhelyein nem használunk cookie-kat a böngészési tevékenységgel kapcsolatos profil létrehozásához, felhasználjuk a harmadik felektől érkező összesített adatokat annak érdekében, hogy releváns  hirdetéseket jelenítsünk meg az Ön számára érdeklődése alapján. Az általunk begyűjtött személyes adatokat nem adjuk át a hirdetőknek.

A cookie-beállítások módosításával leiratkozhat a külső és harmadik fél tájékoztatásával végzett hirdetésekről. A leiratkozással nem távolítja el a hirdetéseket a meglátogatott oldalakról: a leiratkozás azt eredményezi, hogy a megjelenő hirdetéseket a rendszer nem igazítja az Ön érdeklődési köréhez. Ez azt jelenti, hogy az Ön számára megjelenített hirdetéseket az adott típusú cookie-k nem igazítják az érdeklődési köréhez.

HOGYAN HASZNÁLJUK A KÜLSŐ (HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ) COOKIE-KAT?

A webhelyünkön elérhető egyes funkciókhoz külső beszállítókat alkalmazunk, például ha olyan oldalt keres fel, ahol videó van beágyazva a YouTube-ról, vagy link mutat oda. Ezek a videók vagy linkek (és a külső beszállítóktól származó más tartalmak) tartalmazhatják a harmadik fél cookie-jait, ezért érdemes lehet tanulmányoznia e harmadik felek webhelyeinek a cookie-k felhasználására vonatkozó irányelveit.

HOGYAN UTASÍTHATOM EL ÉS TÖRÖLHETEM A COOKIE-KAT?

Elutasíthatja vagy letilthatja a www.horvathesfiai.hu webhelyre történő látogatással letöltött összes vagy adott cookie-t. Ehhez a webhelyeinken kattintson a cookie-kra vonatkozó beállításokra. A böngésző beállításainak módosításával módosíthatja a www.horvathesfiai.hu és/vagy bármelyik külső beszállító webhelyére vonatkozó beállításokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat.

Ezért amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, akkor Önnek személyesen kell törölnie vagy blokkolnia a cookie-kat. Ha elutasítja a cookie-k használatát, akkor továbbra is képes lesz ellátogatni webhelyeinkre, de a funkciók némelyike nem működik majd megfelelően. A cookie-k törlésével vagy elutasításával, illetve a cookie-kkal kapcsolatos további általános információért a www.allaboutcookies.org oldalt is felkeresheti. Ha úgy használja webhelyünket, hogy a cookie-k egészét vagy némelyikét nem törli vagy nem utasítja el, akkor beleegyezik, hogy elhelyezhetjük azokat a cookie-kat, amelyeket az eszközén nem törölt vagy nem utasított el.

 1. Az érintett jogai

4.1. Az érintett hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, úgy az alábbi személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kaphat:

 1. a) az adatkezelés célja;
 2. b) az érintett személyes kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Önkormányzat a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 

 1. d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 2. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 3. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 4. g) ha az adatokat nem az érintetettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

4.2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

4.3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

Az Adatkezelő pedig köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja adatkezeléshez való hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Adatkezelő nem köteles az érintett személyes adatainak törlésére, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatok törlése véglegesen és visszavonhatatlanul történik.

4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

4.5. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását. A visszavonás joga azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4.6. Jogorvoslathoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR előírásait. A panasz bármely európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen az érintett szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban előterjeszthető. A magyar adatvédelmi elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap elérhetősége: www.naih.hu

Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a Horváth József egyéni vállalkozóval, mint adatkezelővel szemben, amennyiben megítélése szerint az adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék, azaz a Kaposvári Törvényszék, vagy az érintett lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt lehet megindítani. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

AJÁNLATKÉRÉS Fa Nyílászáróra! Gyorsan és egyszerűen 1 perc alatt! Kattintson!
Hello. Add your message here.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás