GY.I.K.

Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség 
szervezésében zajlott „A fa nyílászárók jövője” című konferencia,
előadásának lényegét a nyílászárópiacon lezajlott változásokat próbáltuk lényegre törően közkinccsé tenni.
Jelen számunkban a különböző keretanyagok környezetterhelési szempontból történő összehasonlítását taglaló előadás lényegét foglaljuk össze, mely előadást Sopronban Kocsis Lajos úr előadásában élvezhették a megjelentek.Kocsis úr előadásának magvát egy tanulmány képezte, amelyet a svájci EMPA Anyagvizsgáló és Kutatóintézet végzett el.
Mint az elhangzott, az ilyen jellegű összehasonlítások rendkívül bonyolultak, kényesek, és számos becslésen és közelítő modellszámításon is alapulnak, ennek ellenére jelenleg ez az egy „objektív” támpontunk van a témában.
E kutatás végeredménye pedig kimondottan kedvező a faablak számára, hiszen a vizsgált 11 környezetszennyezési szempontból az intézet 8 szempontból a fa keretszerkezetet minősítette kedvezően és csak 3 esetben maradt a fa alul.Vegyük például az idei nyáron sokat felemlegetett globális felmelegedést okozó üvegházgázokat, amelyeket a szakemberek – hogy összehasonlíthatóak legyenek – általában CO2-egyenértékre számolnak át.Az összehasonlításban a kutatók egy 1,23 m x 1,48 m felületű fa-, illetve PVC-ablak előállítása, szállítása, „életpályája”, és megsemmisítése közben felszabaduló üvegházgázokat vették számításba, amelyeket aztán számszerűsítettek, illetve grafikonon ábrázoltak.

Összehasonlító táblázat

Tulajdonságok

Faablakok

PVC-ablakok
Épületfizikai tulajdonságok
(légzárás, vízzárás,hanggátlás, hőátbocsátás,szélállóság)

Keret “K” értéke

   0,801,4 W/m2K

0,82,8 W/m2K

Vetemedés

csekély, de van

csekély, de van

Hőtágulás

csekély

nagy

Beépítése

egyszerű

nehezebb

Működése

megbízható

megbízható

Időjárásállósága

korlátozott

korlátozott

Öregedésefizikai folyamat, időben helyrehozhatókémiai folyamat, nem megállítható
ÉlettartamKarbantartás esetén 50 év körül

?

Tűzbiztonság

égés során szilárdsága hosszan megmarad

hőre lágyul mérgező gázok

Sérülések javítása

lehetséges

korlátozott

Esztétikai szempontok, komfort

tetszetős, „emberi”

rideg

Recycling

elméletileg mindkét anyagnál megoldott

Színválaszték

végtelen

korlátozott

Átfesthetősége

lehetséges

nem lehetséges

Nyersanyagforrás

újratermelődő

véges

Ökológiai mérleg11 szempontból 8-ban előnyösebb

(üvegházhatás, ózonlebontás, ill. ózonkibocsátás, energiamérleg,

hulladéklerakás, savasodás, ökotoxicitás, ásványianyag-terhelés)

Mint az látható, a faablak nagy előnye, hogy maga a léte is kedvező a CO2 szempontjából,
hiszen szén-dioxidot tárol élete folyamán.
Ezzel ellentétben a PVC élanyag előállításánál – mint az leolvasható –
legalább 40 kg CO2 szennyezi a környezetet.A faablak egyedüli gyengéje a felületkezelés, hiszen itt a PVC 0 kg-jával szemben,
közel 30 kg CO2-ekvivalens szennyezőanyag kibocsátása áll szemben.De nézzük az összesítést!
1. ábra: faablak 1,23×1,48 m, üvegházgáz-potenciál 2. ábra: PVC-ablak 1,23×1,48 m, üvegházgáz-potenciál
Ha a grafikon adatait összeadjuk, akkor azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az ugyanolyan méretű PVC-ablak-előállításánál a jelenben (mivel a grafikon második oszlop-csoportja a lehetséges jövőbeni ablakszerkezetek ugyanezen irányú becsült adatait tartalmazza) cca. 60%-kal több üvegházhatást okozó gáz szennyezi környezetünket, mintha azt fából készítettük volna. (Lásd 3. grafikon).
3. grafikon: fa-, PVC-ablak üvegházgáz-potenciál

Nos, ha ezt átszámolnánk az összes gyártott ablakmennyiségre, akkor iszonyú mennyiségű többlet CO2-terhelés jönne ki, ami a PVC nyílászáró gyártókat terheli (lelkiismeretileg is).
A két rendszer összehasonlítását az előadáson egy táblázat szemléltette (lásd. 1. számú táblázat) a legfrappánsabban.

Mint az a táblázatból látszik, a PVC ugyan nem vetemedik, de a nyári-téli hőtágulása nagy, ami az alaktartás szempontjából talán rosszabb is, mint a jól megcsinált faablak csekély vetemedése.A két szerkezet öregedése között is lényeges különbség van.Míg a fa – túlnyomórészt fizikai öregedése okán -javítható, addig a PVC-ben lezajló kémiai folyamatok ezt kizárják.

Bizonytalan a PVC élettartama is,hiszen a technológia relatív új.
A PVC égésével több probléma is adódik, hőre lágyul és számos extrém mérgező gáz szabadul fel égése során.

A fa alapanyaga újratermelhető és az ökológiai mérlege is jobb.
Újdonság a fa újrahasznosításának nem régi változása.

A német szabályozásban (nálunk ez szabályozatlan, illetve értelmezés kérdése) a faablak hulladéka, a régi kibontott faablak idéntől a legenyhébb hulladék kategóriába kerül, mind termikus ártalmatlanítása, mind egyéb recycling szempontból való hasznosítása nagyban egyszerűsödött.

Ez a fent említett tanulmány szempontjából is érdekes lehet, hiszen ha a ténnyel újraszámolnák,
talán még kedvezőbb faablak adatok jönnének ki.

Kocsis úr előadásában arra is felhívta a figyelmet,
hogy ezen a kis magyar piacon túl sok PVC-gyártó küzd jelenleg (lásd 4. grafikon).

Ebből következik, hogy egy a beépítést követő későbbi javításnál
a jövőben már senki sem fog emlékezni a profilra, a gyártóra,
így ezen ablakok későbbi javítása kérdéses.

Hőbör Tamás

2003/10 Magyar Asztalos és Faipar 135

Új fa ablak beépítése tok kibontása nélkül


Nyílászárók ápolása és állagmegóvása

Annak érdekében, hogy kültéri fa nyílászáróink hosszú időn keresztül épek maradjanak, és megőrizzék szépségüket, gondoskodni kell karbantartásukról, ápolásukról.

A festékréteg önmagában nem képes megakadályozni a szerkezet lassú elhasználódását, ha a fa folyamatosan káros légköri hatásoknak
(szmog, por, stb.) és csapadéknak van kitéve.

A festékfilm felületvédő képességének megőrzése érdekében nélkülözhetetlen a nyílászárók gondos tisztítása és ápolása.
Bővebben

Zsalugáter levél mozgató vasalat NYITOTT állapotban

Zsalugáter levél mozgató vasalat ZÁRT állapotban

fa ablak 17 rejtett vasalattal

fa ablak 17

Igen

összeszerelést nem igényel.

Ami szükséges hozzá:

  • a fogantyúkat kell felcsavarni, ennek helye kialakításra került, a szükséges eszköz egy csillagfejű csavarhúzó
  • az alsó elemre, ha az lábon álló, a lábakat fel kell kézzel tekerni az ehhez adott csavarra, a szerelés szerszámot nem igényel
  • a felső elemet a falba fúrt csavarokra kell akasztani, az ehhez szükséges eszköz egy egyszerű kézi fúrógép
  • a terméket elektromos és gépész hálózatra kell kötni szakember által